BORGÅNA KRAFT

Dato 20.06.2018 

   Tid 18:35:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Åpen 
 Driftstid stasjon 7086 t 
 Produsert totalt 7131 MWh 
 Produsert forrige døgn 26006 kWh 
 Produsert dette døgn 19447 kWh 
 Produsert forrige uke 33868 kWh 
 Produsert denne uke 59398 kWh 
 Produsert forrige måned 174668 kWh 
 Produsert denne måned 93266 kWh 
 Produsert forrige år 5498346 kWh 
 Produsert dette år 1632290 kWh 
 Produserer nå 1235 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.95 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.92 moh 
 Differansenivå 0.03 m 
 Minstevannsføring 29.9 l/s 
 Inntaksdam 11.1 °C 
 Ute 17.1 °C 
 Turbinlager DE 35.0 °C 
 Turbinlager NDE 42.1 °C 
 Radiallager DE 29.4 °C 
 Radiallager NDE 25.3 °C 
 Generatvikling 1 43.1 °C 
 Generatvikling 2 44.4 °C 
 Generatvikling 3 48.2 °C 
 Radiallager NDE 25.3 °C 
 Maskinrom 20.6 °C 
 Transformator 45.6 °C 
 Styrestrøm 26.2 Vdc 
 Rørgate 33.4 bar 
 Trommetrykk 33.5 bar 
 Hydraulikkolje nivå 63.6 % 
 Hydraulikkolje 41.5 °C 
 Turtall 749 rpm 
 Posisjon dyse 1 31.5 % 
 Posisjon dyse 2 31.2 % 
 Driftstatus: Produksjon aktiv.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger