BORGÅNA KRAFT

Dato 17.02.2020 

   Tid 02:50:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Åpen 
 Driftstid stasjon 16121 t 
 Produsert totalt 16581 MWh 
 Produsert forrige døgn 46313 kWh 
 Produsert dette døgn 5485 kWh 
 Produsert forrige uke 189732 kWh 
 Produsert denne uke 5485 kWh 
 Produsert forrige måned 1033769 kWh 
 Produsert denne måned 468372 kWh 
 Produsert forrige år 4899057 kWh 
 Produsert dette år 1502141 kWh 
 Produserer nå 1932 kW 
 Nivå i magasin før rist 352.08 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.76 moh 
 Differansenivå 0.32 m 
 Minstevannsføring 21.5 l/s 
 Inntaksdam 4.2 °C 
 Ute 11.1 °C 
 Turbinlager DE 38.9 °C 
 Turbinlager NDE 40.2 °C 
 Radiallager DE 65.1 °C 
 Radiallager NDE 24.9 °C 
 Generatvikling 1 64.5 °C 
 Generatvikling 2 66.8 °C 
 Generatvikling 3 74.3 °C 
 Radiallager NDE 24.9 °C 
 Maskinrom 20.6 °C 
 Transformator 68.4 °C 
 Styrestrøm 27.1 Vdc 
 Rørgate 32.7 bar 
 Trommetrykk 32.9 bar 
 Hydraulikkolje nivå 68.1 % 
 Hydraulikkolje 30.3 °C 
 Turtall 751 rpm 
 Posisjon dyse 1 57.8 % 
 Posisjon dyse 2 58.1 % 
 Driftstatus: Produksjon aktiv.
 
 UKVITTERTE ALARMER
 LH_D_LIA12_H_Alarm LIA12 Differanse nivå før og etter rist i dam Høy

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger