BORGÅNA KRAFT

Dato 26.09.2018 

   Tid 02:38:45   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Åpen 
 Driftstid stasjon 8247 t 
 Produsert totalt 8421 MWh 
 Produsert forrige døgn 21877 kWh 
 Produsert dette døgn 2290 kWh 
 Produsert forrige uke 246160 kWh 
 Produsert denne uke 62918 kWh 
 Produsert forrige måned 626424 kWh 
 Produsert denne måned 610116 kWh 
 Produsert forrige år 5498346 kWh 
 Produsert dette år 2922169 kWh 
 Produserer nå 1129 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.96 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.95 moh 
 Differansenivå 0.01 m 
 Minstevannsføring 30.3 l/s 
 Inntaksdam 9.4 °C 
 Ute 13.6 °C 
 Turbinlager DE 36.4 °C 
 Turbinlager NDE 42.3 °C 
 Radiallager DE 30.3 °C 
 Radiallager NDE 27.7 °C 
 Generatvikling 1 44.3 °C 
 Generatvikling 2 45.3 °C 
 Generatvikling 3 48.0 °C 
 Radiallager NDE 27.7 °C 
 Maskinrom 23.2 °C 
 Transformator 37.0 °C 
 Styrestrøm 26.2 Vdc 
 Rørgate 33.5 bar 
 Trommetrykk 33.7 bar 
 Hydraulikkolje nivå 56.6 % 
 Hydraulikkolje 40.5 °C 
 Turtall 750 rpm 
 Posisjon dyse 1 28.3 % 
 Posisjon dyse 2 28.5 % 
 Driftstatus: Produksjon aktiv.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER