BORGÅNA KRAFT

Dato 25.05.2017 

   Tid 06:46:45   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 2085 t 
 Produsert totalt 1878 MWh 
 Produsert forrige døgn 1939 kWh 
 Produsert dette døgn 0 kWh 
 Produsert forrige uke 171461 kWh 
 Produsert denne uke 15858 kWh 
 Produsert forrige måned 689039 kWh 
 Produsert denne måned 207032 kWh 
 Produsert forrige år 0 kWh 
 Produsert dette år 1878180 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 352.03 moh 
 Nivå i magasin etter rist 352.02 moh 
 Differansenivå 0.01 m 
 Minstevannsføring 31.0 l/s 
 Inntaksdam 9.0 °C 
 Ute 14.2 °C 
 Turbinlager DE 19.2 °C 
 Turbinlager NDE 18.5 °C 
 Radiallager DE 18.4 °C 
 Radiallager NDE 17.7 °C 
 Generatvikling 1 20.7 °C 
 Generatvikling 2 20.6 °C 
 Generatvikling 3 22.4 °C 
 Radiallager NDE 17.7 °C 
 Maskinrom 17.5 °C 
 Transformator 30.9 °C 
 Styrestrøm 26.4 Vdc 
 Rørgate 33.7 bar 
 Trommetrykk 0.0 bar 
 Hydraulikkolje nivå 60.8 % 
 Hydraulikkolje 21.0 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.5 % 
 Posisjon dyse 2 0.7 % 
 Driftstatus: Stoppet.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger