BORGÅNA KRAFT

Dato 05.04.2020 

   Tid 08:05:45   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Åpen 
 Driftstid stasjon 17195 t 
 Produsert totalt 17665 MWh 
 Produsert forrige døgn 14206 kWh 
 Produsert dette døgn 4076 kWh 
 Produsert forrige uke 45780 kWh 
 Produsert denne uke 101788 kWh 
 Produsert forrige måned 634512 kWh 
 Produsert denne måned 90592 kWh 
 Produsert forrige år 4899057 kWh 
 Produsert dette år 2586203 kWh 
 Produserer nå 501 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.95 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.94 moh 
 Differansenivå 0.01 m 
 Minstevannsføring 22.8 l/s 
 Inntaksdam 5.2 °C 
 Ute 10.5 °C 
 Turbinlager DE 34.3 °C 
 Turbinlager NDE 39.1 °C 
 Radiallager DE 33.1 °C 
 Radiallager NDE 26.6 °C 
 Generatvikling 1 34.8 °C 
 Generatvikling 2 35.5 °C 
 Generatvikling 3 37.0 °C 
 Radiallager NDE 26.6 °C 
 Maskinrom 22.5 °C 
 Transformator 29.5 °C 
 Styrestrøm 27.1 Vdc 
 Rørgate 33.8 bar 
 Trommetrykk 34.0 bar 
 Hydraulikkolje nivå 68.1 % 
 Hydraulikkolje 33.9 °C 
 Turtall 750 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.5 % 
 Posisjon dyse 2 25.6 % 
 Driftstatus: Produksjon aktiv.
 
 UKVITTERTE ALARMER
 LS_TidUtlopt Tid for smøring av turbinlager NDE og DE
 LS_Varsel Tid før smøring av lager er under 48 timer

 KVITTERTE ALARMER