BORGÅNA KRAFT

Dato 18.12.2018 

   Tid 19:55:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 9699 t 
 Produsert totalt 10051 MWh 
 Produsert forrige døgn 0 kWh 
 Produsert dette døgn 0 kWh 
 Produsert forrige uke 24564 kWh 
 Produsert denne uke 0 kWh 
 Produsert forrige måned 247210 kWh 
 Produsert denne måned 280330 kWh 
 Produsert forrige år 5498346 kWh 
 Produsert dette år 4552897 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.99 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.99 moh 
 Differansenivå 0.00 m 
 Minstevannsføring 22.7 l/s 
 Inntaksdam 3.3 °C 
 Ute 7.9 °C 
 Turbinlager DE 16.1 °C 
 Turbinlager NDE 15.7 °C 
 Radiallager DE 15.6 °C 
 Radiallager NDE 15.3 °C 
 Generatvikling 1 17.2 °C 
 Generatvikling 2 17.2 °C 
 Generatvikling 3 18.9 °C 
 Radiallager NDE 15.3 °C 
 Maskinrom 17.3 °C 
 Transformator 21.5 °C 
 Styrestrøm 26.2 Vdc 
 Rørgate 33.9 bar 
 Trommetrykk 12.4 bar 
 Hydraulikkolje nivå 59.0 % 
 Hydraulikkolje 18.4 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.8 % 
 Posisjon dyse 2 0.8 % 
 Driftstatus: Starter automatisk.
 
 UKVITTERTE ALARMER
 D_Lub_Gen_DE_Err Feil med smøring av generatorlager DE

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger