BORGÅNA KRAFT

Dato 25.06.2017 

   Tid 19:07:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Åpen 
 Driftstid stasjon 2617 t 
 Produsert totalt 2435 MWh 
 Produsert forrige døgn 46334 kWh 
 Produsert dette døgn 21741 kWh 
 Produsert forrige uke 137637 kWh 
 Produsert denne uke 171357 kWh 
 Produsert forrige måned 207277 kWh 
 Produsert denne måned 557064 kWh 
 Produsert forrige år 0 kWh 
 Produsert dette år 2435489 kWh 
 Produserer nå 1936 kW 
 Nivå i magasin før rist 352.11 moh 
 Nivå i magasin etter rist 352.09 moh 
 Differansenivå 0.02 m 
 Minstevannsføring 27.9 l/s 
 Inntaksdam 10.1 °C 
 Ute 17.1 °C 
 Turbinlager DE 42.7 °C 
 Turbinlager NDE 47.4 °C 
 Radiallager DE 41.6 °C 
 Radiallager NDE 27.6 °C 
 Generatvikling 1 67.6 °C 
 Generatvikling 2 69.5 °C 
 Generatvikling 3 77.1 °C 
 Radiallager NDE 27.6 °C 
 Maskinrom 22.4 °C 
 Transformator 73.8 °C 
 Styrestrøm 26.2 Vdc 
 Rørgate 32.7 bar 
 Trommetrykk 32.9 bar 
 Hydraulikkolje nivå 59.0 % 
 Hydraulikkolje 33.0 °C 
 Turtall 749 rpm 
 Posisjon dyse 1 57.3 % 
 Posisjon dyse 2 57.7 % 
 Driftstatus: Produksjon aktiv.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger