BORGÅNA KRAFT

Dato 22.04.2019 

   Tid 10:04:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 11404 t 
 Produsert totalt 11716 MWh 
 Produsert forrige døgn 0 kWh 
 Produsert dette døgn 0 kWh 
 Produsert forrige uke 0 kWh 
 Produsert denne uke 0 kWh 
 Produsert forrige måned 596351 kWh 
 Produsert denne måned 29076 kWh 
 Produsert forrige år 4681606 kWh 
 Produsert dette år 1536052 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.35 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.34 moh 
 Differansenivå 0.00 m 
 Minstevannsføring 0.0 l/s 
 Inntaksdam 15.7 °C 
 Ute 13.0 °C 
 Turbinlager DE 19.1 °C 
 Turbinlager NDE 18.9 °C 
 Radiallager DE 18.4 °C 
 Radiallager NDE 18.5 °C 
 Generatvikling 1 20.2 °C 
 Generatvikling 2 20.2 °C 
 Generatvikling 3 21.8 °C 
 Radiallager NDE 18.5 °C 
 Maskinrom 19.0 °C 
 Transformator 30.6 °C 
 Styrestrøm 26.2 Vdc 
 Rørgate 33.8 bar 
 Trommetrykk 4.0 bar 
 Hydraulikkolje nivå 59.0 % 
 Hydraulikkolje 32.0 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.6 % 
 Posisjon dyse 2 0.6 % 
 Driftstatus: Starter automatisk.
 
 UKVITTERTE ALARMER
 D_Lub_Gen_DE_Err Feil med smøring av generatorlager DE
 LH_D_FIA10_L_Alarm FIA10 Flow mistevannsføring Lav alarm
 LH_D_FIA10_LL_Alarm FIA10 Flow mistevannsføring LavLav alarm
 LH_D_FIA10_Loop_Alarm FIA10 Flow mistevannsføring sløyfebrudd
 LH_D_LIA10_L_Alarm LIA10 Nivå i inntak før rist Lav alarm
 LH_D_LIA11_L_Alarm LIA11 Nivå i inntak etter rist Lav alarm

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger