BORGÅNA KRAFT

Dato 20.08.2019 

   Tid 09:13:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 12867 t 
 Produsert totalt 12773 MWh 
 Produsert forrige døgn 42405 kWh 
 Produsert dette døgn 10887 kWh 
 Produsert forrige uke 172370 kWh 
 Produsert denne uke 53292 kWh 
 Produsert forrige måned 227005 kWh 
 Produsert denne måned 391943 kWh 
 Produsert forrige år 4681606 kWh 
 Produsert dette år 2593474 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 352.17 moh 
 Nivå i magasin etter rist 352.16 moh 
 Differansenivå 0.00 m 
 Minstevannsføring 30.4 l/s 
 Inntaksdam 11.8 °C 
 Ute 16.7 °C 
 Turbinlager DE 30.2 °C 
 Turbinlager NDE 31.7 °C 
 Radiallager DE 30.4 °C 
 Radiallager NDE 24.1 °C 
 Generatvikling 1 47.1 °C 
 Generatvikling 2 46.7 °C 
 Generatvikling 3 49.7 °C 
 Radiallager NDE 24.1 °C 
 Maskinrom 21.2 °C 
 Transformator 61.6 °C 
 Styrestrøm 27.3 Vdc 
 Rørgate 33.9 bar 
 Trommetrykk 0.0 bar 
 Hydraulikkolje nivå 54.5 % 
 Hydraulikkolje 40.4 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.5 % 
 Posisjon dyse 2 0.2 % 
 Driftstatus: Stoppet.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER
 D_Lub_Gen_DE_Err Feil med smøring av generatorlager DE

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger