BORGÅNA KRAFT

Dato 16.02.2019 

   Tid 18:14:45   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Åpen 
 Driftstid stasjon 10466 t 
 Produsert totalt 10853 MWh 
 Produsert forrige døgn 44178 kWh 
 Produsert dette døgn 25275 kWh 
 Produsert forrige uke 48051 kWh 
 Produsert denne uke 226203 kWh 
 Produsert forrige måned 398820 kWh 
 Produsert denne måned 274254 kWh 
 Produsert forrige år 4681606 kWh 
 Produsert dette år 673074 kWh 
 Produserer nå 1328 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.95 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.93 moh 
 Differansenivå 0.02 m 
 Minstevannsføring 21.0 l/s 
 Inntaksdam 5.3 °C 
 Ute 10.0 °C 
 Turbinlager DE 42.2 °C 
 Turbinlager NDE 41.9 °C 
 Radiallager DE 65.3 °C 
 Radiallager NDE 32.0 °C 
 Generatvikling 1 55.4 °C 
 Generatvikling 2 56.9 °C 
 Generatvikling 3 60.6 °C 
 Radiallager NDE 32.0 °C 
 Maskinrom 24.9 °C 
 Transformator 50.9 °C 
 Styrestrøm 26.1 Vdc 
 Rørgate 33.4 bar 
 Trommetrykk 33.5 bar 
 Hydraulikkolje nivå 59.0 % 
 Hydraulikkolje 38.7 °C 
 Turtall 748 rpm 
 Posisjon dyse 1 34.2 % 
 Posisjon dyse 2 34.1 % 
 Driftstatus: Produksjon aktiv.
 
 UKVITTERTE ALARMER
 LH_D_FIA10_L_Alarm FIA10 Flow mistevannsføring Lav alarm

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger