BORGÅNA KRAFT

Dato 20.06.2019 

   Tid 11:01:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 12008 t 
 Produsert totalt 12118 MWh 
 Produsert forrige døgn 4115 kWh 
 Produsert dette døgn 967 kWh 
 Produsert forrige uke 83887 kWh 
 Produsert denne uke 9880 kWh 
 Produsert forrige måned 154189 kWh 
 Produsert denne måned 247400 kWh 
 Produsert forrige år 4681606 kWh 
 Produsert dette år 1938089 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 352.04 moh 
 Nivå i magasin etter rist 352.03 moh 
 Differansenivå 0.01 m 
 Minstevannsføring 31.9 l/s 
 Inntaksdam 13.5 °C 
 Ute 17.3 °C 
 Turbinlager DE 26.6 °C 
 Turbinlager NDE 28.1 °C 
 Radiallager DE 24.2 °C 
 Radiallager NDE 21.3 °C 
 Generatvikling 1 28.4 °C 
 Generatvikling 2 28.5 °C 
 Generatvikling 3 29.7 °C 
 Radiallager NDE 21.3 °C 
 Maskinrom 21.3 °C 
 Transformator 34.1 °C 
 Styrestrøm 27.3 Vdc 
 Rørgate 33.8 bar 
 Trommetrykk 0.0 bar 
 Hydraulikkolje nivå 59.0 % 
 Hydraulikkolje 37.9 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.7 % 
 Posisjon dyse 2 0.7 % 
 Driftstatus: Starter automatisk.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER
 D_Lub_Gen_DE_Err Feil med smøring av generatorlager DE

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger