BORGÅNA KRAFT

Dato 17.11.2019 

   Tid 23:44:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 14341 t 
 Produsert totalt 14314 MWh 
 Produsert forrige døgn 0 kWh 
 Produsert dette døgn 0 kWh 
 Produsert forrige uke 0 kWh 
 Produsert denne uke 0 kWh 
 Produsert forrige måned 567770 kWh 
 Produsert denne måned 3027 kWh 
 Produsert forrige år 4681606 kWh 
 Produsert dette år 4134121 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.35 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.35 moh 
 Differansenivå 0.00 m 
 Minstevannsføring 15.6 l/s 
 Inntaksdam 3.2 °C 
 Ute 7.3 °C 
 Turbinlager DE 11.9 °C 
 Turbinlager NDE 11.8 °C 
 Radiallager DE 11.3 °C 
 Radiallager NDE 11.4 °C 
 Generatvikling 1 13.2 °C 
 Generatvikling 2 13.3 °C 
 Generatvikling 3 14.8 °C 
 Radiallager NDE 11.4 °C 
 Maskinrom 11.8 °C 
 Transformator 25.0 °C 
 Styrestrøm 27.2 Vdc 
 Rørgate 33.8 bar 
 Trommetrykk 31.1 bar 
 Hydraulikkolje nivå 56.6 % 
 Hydraulikkolje 12.0 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.5 % 
 Posisjon dyse 2 0.7 % 
 Driftstatus: Starter automatisk.
 
 UKVITTERTE ALARMER
 D_Lub_Gen_NDE_Err Feil med smøring av generatorlager NDE
 LH_D_FIA10_L_Alarm FIA10 Flow mistevannsføring Lav alarm
 LH_D_FIA10_LL_Alarm FIA10 Flow mistevannsføring LavLav alarm
 LH_D_LIA10_L_Alarm LIA10 Nivå i inntak før rist Lav alarm
 LH_D_LIA11_L_Alarm LIA11 Nivå i inntak etter rist Lav alarm

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger