BORGÅNA KRAFT

Dato 23.03.2018 

   Tid 06:16:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 5908 t 
 Produsert totalt 5981 MWh 
 Produsert forrige døgn 0 kWh 
 Produsert dette døgn 0 kWh 
 Produsert forrige uke 0 kWh 
 Produsert denne uke 0 kWh 
 Produsert forrige måned 103094 kWh 
 Produsert denne måned 0 kWh 
 Produsert forrige år 5498346 kWh 
 Produsert dette år 483002 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.99 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.99 moh 
 Differansenivå 0.00 m 
 Minstevannsføring 21.3 l/s 
 Inntaksdam 2.4 °C 
 Ute 6.1 °C 
 Turbinlager DE 14.6 °C 
 Turbinlager NDE 14.3 °C 
 Radiallager DE 14.0 °C 
 Radiallager NDE 14.0 °C 
 Generatvikling 1 15.4 °C 
 Generatvikling 2 15.5 °C 
 Generatvikling 3 17.2 °C 
 Radiallager NDE 14.0 °C 
 Maskinrom 15.1 °C 
 Transformator 22.8 °C 
 Styrestrøm 26.4 Vdc 
 Rørgate 33.9 bar 
 Trommetrykk 0.3 bar 
 Hydraulikkolje nivå 54.5 % 
 Hydraulikkolje 14.2 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.5 % 
 Posisjon dyse 2 0.7 % 
 Driftstatus: Stoppet.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger