BORGÅNA KRAFT

Dato 18.12.2017 

   Tid 17:27:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Stengt 
 Driftstid stasjon 5257 t 
 Produsert totalt 5128 MWh 
 Produsert forrige døgn 0 kWh 
 Produsert dette døgn 0 kWh 
 Produsert forrige uke 31858 kWh 
 Produsert denne uke 0 kWh 
 Produsert forrige måned 258717 kWh 
 Produsert denne måned 248118 kWh 
 Produsert forrige år 0 kWh 
 Produsert dette år 5127878 kWh 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 352.01 moh 
 Nivå i magasin etter rist 352.00 moh 
 Differansenivå 0.00 m 
 Minstevannsføring 22.1 l/s 
 Inntaksdam 1.1 °C 
 Ute 5.5 °C 
 Turbinlager DE 15.2 °C 
 Turbinlager NDE 14.7 °C 
 Radiallager DE 14.9 °C 
 Radiallager NDE 14.8 °C 
 Generatvikling 1 16.9 °C 
 Generatvikling 2 16.9 °C 
 Generatvikling 3 18.4 °C 
 Radiallager NDE 14.8 °C 
 Maskinrom 16.3 °C 
 Transformator 22.4 °C 
 Styrestrøm 26.4 Vdc 
 Rørgate 33.8 bar 
 Trommetrykk 0.0 bar 
 Hydraulikkolje nivå 56.6 % 
 Hydraulikkolje 19.0 °C 
 Turtall 0 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.8 % 
 Posisjon dyse 2 0.8 % 
 Driftstatus: Starter automatisk.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger