BORGÅNA KRAFT

Dato 21.10.2017 

   Tid 15:51:15   
 Innbruddsalarm OK 
 Nettvakt 400VAC OK 
 Overspenningsvern 400VAC OK 
 Innløpsventil Åpen 
 Driftstid stasjon 4551 t 
 Produsert totalt 4376 MWh 
 Produsert forrige døgn 13888 kWh 
 Produsert dette døgn 5011 kWh 
 Produsert forrige uke 195401 kWh 
 Produsert denne uke 130067 kWh 
 Produsert forrige måned 463502 kWh 
 Produsert denne måned 613150 kWh 
 Produsert forrige år 0 kWh 
 Produsert dette år 4375753 kWh 
 Produserer nå 243 kW 
 Nivå i magasin før rist 351.95 moh 
 Nivå i magasin etter rist 351.94 moh 
 Differansenivå 0.01 m 
 Minstevannsføring 30.1 l/s 
 Inntaksdam 9.7 °C 
 Ute 15.2 °C 
 Turbinlager DE 36.8 °C 
 Turbinlager NDE 64.7 °C 
 Radiallager DE 61.1 °C 
 Radiallager NDE 29.7 °C 
 Generatvikling 1 37.3 °C 
 Generatvikling 2 38.0 °C 
 Generatvikling 3 39.0 °C 
 Radiallager NDE 29.7 °C 
 Maskinrom 23.9 °C 
 Transformator 30.2 °C 
 Styrestrøm 26.2 Vdc 
 Rørgate 33.8 bar 
 Trommetrykk 34.0 bar 
 Hydraulikkolje nivå 63.6 % 
 Hydraulikkolje 35.8 °C 
 Turtall 750 rpm 
 Posisjon dyse 1 0.3 % 
 Posisjon dyse 2 13.5 % 
 Driftstatus: Produksjon aktiv.
 
 UKVITTERTE ALARMER

 KVITTERTE ALARMER

ECS Automation AS


Brukermanual

Elektrotegninger